वृद्धापकाळात जोडप्याच्या हृदयाचे ठोके सारख्याच गतीने होतात, अभ्यासात आश्चर्याचा धक्का बसला आहेम्हातारपणी नवरा-बायकोचे दिसायला सुरुवात होते, असे अनेकदा म्हटले जाते. याचे सत्य काय आहे हे माहीत नाही, पण नुकत्याच झालेल्या एका संशोधनात असे आढळून आले आहे की, म्हातारपणाच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्यानंतर पती-पत्नीचे हृदय…Source link

Leave a Comment